Kaarten lezingen bestellen

Aanmelding lezing

Maak het verschuldigde bedrag ( € 10,00 per kaart) over op rekening NL02TRIO0390956562 tnv Culturele Stichting Voorne (Kopieer het rekeningnummer!) onder vermelding van de datum van de lezing.
U kunt daarna een bevestiging tegemoet zien.