Jacob van Maerlant

Jack Koster in de rol van Jacob van Maerlant in zijn geboortestad Damme
Rob van Breda bezig met aanvraag vergunning
Hoe leefde men hier als boeren en vissers op Voorne op het Maerlant in de 13 de eeuw? Welke rol speelden de heren van Voorne en de heren van Maerlant? Het is de geschiedkundige Leo Arkenbout die het script “Maerlants Voorne” ter hand neemt en de historische verhaallijn controleert op juistheden.
Erno Korpershoek - liedjesschrijver voor Maerlants Voorne